Jaz Mirabel Beach

 Nabq Bay - Sharm El-Sheikh  

Hotel Entrance
Hotel Entrance
Lobby
Lobby
Superior Room
Superior Room
Family Room
Family Room
Volleyball
Volleyball
Aqua Park
Aqua Park
Aqua Park
Aqua Park
Meeting Room
Meeting Room
Al Zaytoun Main Restaurant
Al Zaytoun Main Restaurant
Sofra Oriental A La Carte Restaurant
Sofra Oriental A La Carte Restaurant
Makai Tukai Asian A La Carte Restaurant
Makai Tukai Asian A La Carte Restaurant
Hotel EntranceLobbySuperior RoomFamily RoomVolleyballAqua ParkAqua ParkMeeting RoomAl Zaytoun Main RestaurantSofra Oriental A La Carte RestaurantMakai Tukai Asian A La Carte Restaurant
 
 
ROOM 1
ROOM 2 
ROOM 3

Contact

Jaz Mirabel Beach

  •   Nabq Bay, P.O. Box 377, South Sinai, Egypt
  •   +2 (069) 3710 371
  •   +2 (069) 3710 372
  •  +2012 0222 2782
  •   reservation@mirabelresort.net